Rólunk

Az Egészségügyi Média Szövetség (EMSZ) olyan, egészségügyi indoor médiatulajdonosok összefogásával létrejött független szakmai szervezet, amely közös platformot kíván teremteni az egészségügyi indoor média szakma részére, a magas minőségű szolgáltatás folyamatos biztosításáért és az etikai normák betartásáért. Társadalmi szerepvállalásuk során a tagok egységesen kívánnak projekteket, képzéseket, konferenciákat szervezni megvalósítani.

Miben vagyunk mások, mint a többi médiatulajdonos?

Abban, hogy egyedülálló minőségi feltételeknek teszünk eleget, a szigorú előírásoknak minden tagunk meg kell, hogy feleljen, és időről időre újabb ellenőrzésen kell részt venniük, hogy soha ne csökkenjen a szolgáltatások színvonala, mert ez biztosítja a médiavállalatok vállalásainak betartását, munkájuk folyamatos, minőségi ellátását, a torzításmentes információáramlás megteremtésének igényével. Jelenleg 8 tagvállalat tartozik az Egészségügyi Média Szövetségbe, de a lehetőség rendelkezésre áll minden média ügynökség és vállalat számára, hogy csatlakozzon, amennyiben megfelel előírásainknak. Az EMSZ célul tűzte ki egy olyan minőség ellenőrző feladat ellátását, amelynek során céljaink az egészségügyi média piac etikai normáinak betartatása, fejlesztése, ápolása, ellenőrzése, valamint az egészségügyi szektorban történő információáramlás segítése. Az EMSZ tagsága elkötelezett abban, hogy a társadalmi szerepvállalásuk jegyében az egészségügyben a média ügynökségeknél dolgozók kommunikációs, információs technológiai továbbképzésébe, ezzel kapcsolatos konferenciák szervezésébe szerepet vállaljanak.

A Szövetség fő feladatai közé tartozik az egészségügyi indoor média reklámeszközök és megoldások széleskörű megismertetése a piaccal, az egészségügyi indoor média eszközök előnyeinek bemutatása, elfogadottságának növelése és a szegmens fejlesztése. A Szövetség tagjai, a saját médiafelületeikből évente felajánlásokat tesznek, hogy azokat az EMSZ a rászoruló alapítványok 1%-os kampányainak megjelenítésére, támogatására fordíthassa.

Cél továbbá az egészségügyi indoor média szakmai érdekképviselet létrehozása hazai és nemzetközi fórumokon, az indoor média eszközök és megoldások elfogadottságának a növelése illetve szakmai szervezetek, szakmai sajtó, reklámügynökségek, médiavásárlók, médiaügynökségek irányába való folyamatos kommunikáció, a tervezhető indoor médiafelületek kialakítása a mérhetőség és a többi médiummal történő összehasonlíthatóság megteremtésének igényével, az önellenőrzés megteremtése, végső soron az átlátható egészségügyi indoor média felépítése.